ขอนแก่นสั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด14วันงดจัดวันเด็ก หลังพบติดเชื้อโควิดพุ่ง

ข่าวล่าสุด

ขอนแก่นสั่งปิดสถานศึกษาทั้งจังหวัด 14 วัน งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หลังพบผู้ป่วยโควิด ช่วงเทศกาลปีใหม่ทะลุกว่า 200 ราย พร้อมยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้มีมติในการยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น หลังพบจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดรายใหม่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ 1 ม.ค.เพียงวันเดียวที่ผลการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รวม 232 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อโควิดที่มากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเทศกาลโดยเฉพาะในสายพันธ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดได้ง่าย จากการรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น มีคำสั่งปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัด รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัด ไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. โดยให้จัดกระบวนการการเรียนการสอนตามที่กระทรงศึกษาธิการกำหนดในรูปแบบของออนไลน์แทน ขณะที่ สถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษหรือมีลักษณะที่เป็นที่พักประจำยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนได้แต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากสถานศึกษาและห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมเด็ดขาด

ขณะเดียวกันจังหวัด ได้ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนพิจารณาดำเนินการตามมาตรการปฎิบัติงานนอกสถานที่ หรือ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปแบบของการสลับวันทำงาน การทำงานแบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. รวมไปถึงการงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 อย่างเด็ดขาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า จังหวัดยังคงมีการกำหนดให้ส่วนงานราชการทุกแห่งทำการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ให้กับพนักงานในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อพนักงานเริ่มเข้าปฎิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในภาพรวมทั้งหมด