วันนี้ ( 26 มี.ค.63) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผย สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเดือน ก.พ.2563พบว่า มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอการเดินทาง ทำให้ตลอดเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพียง 2,061,990 คน ลดลง 42.78% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 103,713.94 ล้านบาท ลดลง 43.90%

ขณะที่ ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5,872,145 คน ลดลง 19.80% สร้างรายได้ 292,502.23 ล้านบาท ลดลง 23.16%

และเมื่อแยกเป็นภูมิภาคหรือกลุ่มประเทศพบว่า กลุ่มประเทศที่มีจำนวนและรายได้นักท่องเที่ยวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศแรกที่พบการระบาดของโควิด-19 ภาพรวมมีจำนวนลดลงถึง 59.12% โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว 964,532 คน ทำรายได้ 32,503 ล้านบาท ลดลง 67.61% ในจำนวนนี้ประเทศจีนมีอัตราการลดลงมากที่สุด โดยพบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยเพียง 106,564 คน ลดลง 84.92% ทำรายได้เข้าประเทศแค่ 5,718 ล้านบาท ลดลง 89.38% จากที่เคยมีรายได้มากถึง 53,868 ล้านบาท

ด้านนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย 806,986 คน ลดลง 3.23% ทำรายได้เข้าประเทศแค่ 54,678 ล้านบาท ลดลง 6.85% โดยประเทศที่มีอัตราการลดลงมากที่สุดคืออิตาลี มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยเพียง 21,668 คน ลดลง 26.28% ทำรายได้เข้าประเทศ 1,199 ล้านบาท ลดลง 31.48%

ขณะที่ ภูมิภาคอเมริกา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย ลดลง 23.30% ทำรายได้เข้าประเทศ 7,129 ล้านบาท ลดลง 30.34% ภูมิภาคโอเชียมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 18.36% ทำรายได้ 3,232 ล้านบาท ลดลง 28.21% ภูมิภาคแอฟริกา มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 34.55% ทำรายได้ 537 ล้านบาท ลดลง 38.98% ส่วนกลุ่มประเทศเอเชียใต้ มีจำนวนนักท่องเที่ยว ลดลง 30.43% ทำรายได้ 4,167 ล้านบาท ลดลง 36.64% และตะวันออกกลาง มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 56.69% ทำรายได้ 1,465 ล้านบาท ลดลง 59.42%