นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เตือน ไทยเข้าร่วม CPTPP เกษตรกร ถึงคราวล่มสลายแน่ ปลุกเกษตรกรร่วมกันส่งเสียงดังให้ถึงรัฐบาล เพื่อให้ได้รับรู้

วันที่ 27 เม.ย. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกำลังพิจารณาการเข้าร่วม CPTPP ของประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยว่า หากเกษตรกรนิ่งเฉย ไม่ทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้รัฐบาลรับรู้ ในที่สุดรัฐบาลก็จะเข้าใจว่า ทุกคนเห็นด้วยกับรัฐบาล และรีบไปเซ็นสัญญา และท้ายที่สุดอาชีพเกษตรกรล่มสลายแน่นอน

โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผูกขาดเมล็ดพันธุ์พืชสายพันธุ์ต่างๆ เพราะจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์แพงขึ้น และอาจถูกฟ้องร้องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จากบรรดาบริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงสุกร จะได้รับผลกระทบไปด้วย อาจถึงขั้นต้องเลิกเลี้ยง คนที่เป็นหนี้อาจถูกธนาคารฟ้อง และอาชีพต่อเนื่องของเกษตรกร ที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ก็จะได้รับผลกระทบด้วย นอกจากธนาคารต่างๆ ก็ต้องเตรียมรับมือกับ NPL ที่พุ่งกระฉูด หากผู้เลี้ยงสุกรต้องล่มสลาย

จึงขอเรียกร้องให้เกษตรกรไทยอย่าได้นิ่งเฉย และต้องส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลได้รับรู้ถึงเรื่องนี้ ซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 เมษายน 2563 นี้ และต้องมีปฏิบัติการไปพร้อมกันด้วย โดยบอกว่า ถ้านิ่งเฉย อาชีพเกษตรกรล่มสลายแน่