วันที่ 26 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดตรัง ล่าสุดว่า พบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 2 รายแล้ว โดยผู้ป่วยรายล่าสุดคือ แพทย์ประจำโรงพยาบาลตรัง ซึ่งติดเชื้อจากการเข้าไปทำการผ่าตัดผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์คนอื่นอีก 15 คน ส่วนผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดตรัง เป็นหญิง เดินทางกลับจากทำงานที่จังหวัดภูเก็ต

ขณะที่ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รวม 56 ราย ไม่พบเชื้อจำนวน 41 ราย และรอผลการตรวจยืนยันอีก 13 ราย ทั้งนี้ มีแนวโน้มผู้ป่วยที่จะเข้าโรงพยาบาล เพื่อรับการตรวจและสอบสวนโรคยิ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

ดังนั้น แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ออกประกาศโรงพยาบาลตรัง เพื่อยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดในการรับมือ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กระจายไปทั่วประเทศ มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและการแยกผู้ติดเชื้อทำได้ยากขึ้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลตรัง จำเป็นต้องมีมาตรการขั้นสูงในการรับมือ และป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น ด้วยการยึดหลักการ “Social Distancing โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าคนไม่ติดต่อกัน” โดยใช้กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรทางแพทย์

ทั้งการจัดคลินิกคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด การประกาศงดเยี่ยมญาติทุกกรณี โดยให้เยี่ยมผ่านโทรศัพท์ หรือวีดีโอคอล การจัดส่งยาให้ถึงบ้าน หากผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์

ส่วนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.งดบริการผ่าตัดปกติ ผ่าตัดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน หรือมะเร็งที่ไม่สามารถรอได้เท่านั้น โดยให้แต่ละแผนกกำหนดแนวทางให้ชัดเจน 2.เลื่อนนัดผู้ป่วยทุกแผนกตามเงื่อนไขความเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่ หรือรับเชื้อ และโรงพยาบาลได้จัดระบบ ติดต่อผ่านคิวอาร์โค้ดจัดระบบส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยต่อไป 3.งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด

4.งดบริการการนวดแพทย์แผนไทย และฝังเข็ม ไปก่อน 5.งานทันตกรรมให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน 6.บุคลากรของโรงพยาบาลทุกกลุ่ม ทุกท่าน หากมีไข้ มีอาการ หวัด (ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก) ให้หยุดงานอยู่กับบ้านทันที และแจ้งหัวหน้างานทราบทันที พร้อมทั้งรายงานผ่าน QR code เพื่อติดตามและสอบสวนโรคต่อไป โดยห้ามไปรับบริการที่คลินิกไข้หวัดที่จัดสำหรับประชาชน ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง