สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ว่ากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการณ์เรื่องการระงับการตรวจลงตราหน้าด่าน นโยบายยกเว้นการตรวจลงตราแบบจำเพาะเจาะจงให้กับบางประเทศ และการระงับออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม มีผลตั้งแต่เวลา 23.59 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 30 มี.ค.นี้ตามเวลาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ในกรณีที่พลเมืองต่างชาติคนใดมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าสู่กัมพูชา ให้ยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของรัฐบาลพนมเปญในประเทศต้นทาง โดยบุคคลนั้นต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ระบุชัดเจนว่าเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้ว และผลออกมาเป็นลบ และต้องซื้อประกันภัยการเดินทางเป็นวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 1.62 ล้านบาท )

เมื่อเดินทางมาถึงจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ บุคคลนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองด้านสาธารณสุขโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคของรัฐบาลกัมพูชา และต้องปฏิบัติตามมาตรการทั้งหมดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการใช้มาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุขของกัมพูชาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีการประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกตลอดเวลา

อนึ่ง การยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางดังกล่าวยกเว้นนักการทูต และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ ปัจจุบันกัมพูชามีผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 อย่างน้อย 103 คน และรักษาหายแล้ว 21 คน.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES